top of page

טיפול בטראומה מינית

דרכי המקצועית בתחום החלה בשנת 2003, אז התחלתי לעבוד במרכז סיוע לתקיפה מינית בחיפה.

מאז הנושא הוא חלק בלתי נפרד מהזהות המקצועית שלי.    

על פי נתונים קיימים, אחת מכל ארבע נשים ואחד מכל שישה גברים היו קורבן לפגיעה מינית בילדותם. ממצאים אלה דומים בכל שכבות האוכלוסייה ללא הבדלים של גיל, גזע, מעמד סוציו־אקונומי, דת או מידת הדתיות.  

תקיפה מינית היא שם כולל לקשת רחבה של מעשים בעלי אופי מיני הנעשים בניגוד לרצונו החופשי של אדם, ללא הסכמתו ושלא מבחירתו ו/או תוך ניצול חולשתו וקשרי מרות. זוהי חוויה קשה אשר עלולה להביא לשינוי עמוק בחיי הנפגע/ת הואיל והיא מערערת את תחושת הביטחון הקיומי בעולם, כמו גם את האמון באחרים. 

טיפול תומך ונכון במי שנפגע בתקיפה מינית יכול מאוד לסייע לאותו אדם. הוא מספק מקום בטוח, לא שיפוטי ומכיל,

שבו אפשר לחשוף את הכאב, ומהווה הזדמנות לחוות מחדש תחושה של שליטה על החיים, וכפעול יוצא מכך, 

לפתח מחדש תפיסה חיובית ומהנה של המיניות.   

  • Grey Facebook Icon
bottom of page