top of page

טיפול באנשים עם מוגבלויות

מעל 15 שנה אני עובדת בתחום של מיניות ומוגבלות. החיבור של שני העולמות סיקרן אותי תמיד, ובעיקר העיסוק בשאלה, למה הם לא תמיד נפגשים. מכאן הבחירה שלי להתמקצע הן בתחום הטיפולי והן בשדה המחקרי. 

 

טיפול, יעוץ וחינוך מיני

בעת טיפול, ייעוץ או חינוך מיני לאנשים עם מוגבלות, חשוב מאוד להכיר את המוגבלויות ואת השלכותיהן על התפקוד המיני והזוגי.  

אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם לא תמיד זוכים לקבל הכוונה בתחום המיני בשל חששות ומיתוסים מוטעים. 

שנים רבות נושא המיניות בקרב אנשים עם מגבלות היה טאבו. בעלי מקצוע ובני משפחה לא דיברו עליו והאנשים עצמם חששו לפנות לעזרה. רק בשנים האחרונות עלתה המודעות לכך שלאנשים אלה צרכים וקשיים זהים לאנשים ללא מוגבלות, לרבות בתחום המיני והזוגי. 

התמודדות עם מגבלה המתרחשת באמצע החיים

אדם שהמגבלה שלו הופיעה באמצע החיים עלול לחוות שינוי משמעותי בהגדרת זהותו. מחקרים מצאו כי אנשים אלה עלולים לחוות תחושת איום על תפיסת הערך העצמי, על דימוי הגוף, על הזהות המינית ועל תחושת הנשיות והגבריות ושלקבלה או הדחייה של הורים ובני משפחה יש השפעה משמעותית מאוד. 

השפעות נוספות נובעות גם ממידת המעורבות החברתית של האדם לפני הופעת המוגבלות ואחריה, ומהדעות שאחז בהן טרום הופעת המוגבלות כלפי אנשים עם מוגבלות. במצבים אלה טיפול מהווה הזדמנות לשיתוף, להתבוננות, ללמידה אישית ולהכלה. 

  • Grey Facebook Icon
bottom of page