top of page

הרצאות, הדרכות והשתלמויות

לסביבה הקרובה והרחוקה השפעה מכרעת על הבחירות והאמונות של האדם בכל הקשור למיניותו. 

החל משנת 2001 אני עוסקת בהנחיית קבוצות והעברת השתלמויות בנושא של מיניות בריאה ומניעת אלימות מינית בפורומים שונים.

אני מאמינה בכוח של קבוצה, בשיח בגובה העיניים ובתהליך של למידה הדדית.  

 

אנשי מקצוע

אנשי מקצוע רבים מדווחים על קושי לקיים שיח על מיניות בשל העדר כלים וידע בתחום רגיש זה.  

הדרכה מקצועית, פרטנית או קבוצתית, מיועדת לסייע ברכישת כלים לניהול שיח על מיניות ועל נושאים הקשורים לכך, לבחון עמדות  בתחום המיני־זוגי ולעזור בתכנון התערבות ראשונית (פרטנית או מערכתית).  

הורים

הורים רבים מתמודדים עם שאלות כמו: מתי כדאי לדבר על מין עם הילדים? מי נכון שיעשה זאת? האם צפייה בפורנוגרפיה מזיקה? וכד'. 

הצורך בהדרכת הורים עולה בשל העדר הידע של ההורים ובשל המחסום החברתי לשוחח על הנושא, שעלולים לגרום לדור הצעיר לאי יכולת לממש את הפוטנציאל הזוגי והמיני, ולמצבים כמו הריונות בלתי מתוכננים, מחלות מין וחשיפה לניצול מיני.  

  • Grey Facebook Icon
bottom of page